Thursday, January 14, 2010

Grimde ...

... Three Tumuli Road ...

... the area of the tombs is approx. 7a 20 each,
height: 8 à 12 m. ...

... on top of a tumulus ...

... tumulus with view on the three
factory chimneys of Sugar refinery
of Tienen,
the huge sugar beet processing factory ...


... Three Tumuli of Grimde in Tienen,
1st century BCE Gallo-Roman tombs ...

... De Drie Tommen ... (NL)
by nl.wikipedia.org
... zijn Gallo-Romeinse tumuli, tommen of grafheuvels ...
... hebben elk een oppervlakte van 7a 20 ca en zijn 8 à 12 m. hoog.
Ze zijn begroeid met bomen en struikgewas ...

... dateren waarschijnlijk van de 1e of 2e eeuw na Christus.
Op 10 oktober 1892 werden ze onderzocht onder de leiding van
baron Alfred de Loë. In de derde grafheuvel vond men een
gouden staafje
met de tekst MPRO BIVS BVR RVS op
de zijden gegraveerd.
De ontcijfering is heel gemakkelijk:
M(arcus) Probius Burrus, d.i. Marcus Probius de Rosse ...

... Marcus is een voornaam die veel voorkomt in het Romeinse Rijk.
De naam Probius is een vervorming van de Romeins-mediterrane
naam Probus.
De achternaam Burrus verwijst naar de Gallische
oorsprong van deze persoon ...


a Tumulus ... (EN)
by en.wikipedia.org
... (plural tumuli) is a mound of earth and stones
raised over a grave or graves.

Tumuli are also known as barrows, burial mounds, Hügelgrab
or kurgans, and can be found throughout much of the world ...

counter