Tuesday, February 12, 2008

the indoor Criée market

Criée - Vente à l'enchère
Van Schoonhovenstraat 21 (near Central Station)

16 april 1893:
Officiele start van de bedrijvigheid in de Criée
(overdekte markthal, halle),

aan de Avenue des Arts/Kunstlei (nu Frankrijklei).
In 1904 zal het gebouw gesloopt worden
om plaats te maken voor het Operagebouw.
Ervóór, in 1903 werd hierom naar de Van Wezenbekestraat verhuisd,
naar het gebouw waar voordien het 'Eldorado Theater' was gevestigd.


5 december 1983:
Een brand legt de overdekte markthal 'Criée' in as.
Na renovatie zal de verkoopsactiviteit er hervatten
op 15 oktober 1984.
Het gebouw, gelegen tussen de
Van Wesenbekestraat en de
Van Schoonhovenstraat,
herbergde aanvankelijk de danszaal 'El Dorado'.

Na het faillisement ervan nam een groepering kleinhandelaars
het gebouw over
en richtte er de marktactiviteit
in dagverse producten in.

Wild- en gevogelte [Vandepoel], vis, primeurgroenten e.d.).

source: Antwerpse geschiedenis - kroniek (NL)
by Wim Strecker

counter