Monday, December 17, 2007

Berg

This church is the oldest church in Belgium
Nave and Porche 11 th century - Romanesque style
Tower probably 13th century

Saint-Martin's church - Berg (Tongeren)
(EN - NL - FR)
by belgiumview

Fragments of a four Gods stone were found in the church
Jupiter column (EN)
by wikipedia.org
dedicated to the Roman god Jupiter, (Zeus in Greek)

Levensboom :R 142 - Zuil Sint Maarten :
de Kelten vereerden de luchtgod Lug, gezeten op zijn paard Aenbarr.
De verbinding van deze hemelgod met de aarde
werd door de Kelten tijdens de Gallo-Romeinse tijd
frequent uitgebeeld in de zogenaamde « Jupiterzuilen ».
Op een zuil (teken van de boom):symbool van vereniging
van kruin -hemel en aarde- wortels) werd het beeld geplaatst
van Jug terwijl hij de voorpoten van zijn paard
laat rusten op de schouders van een aardreus.

« Jupiterzuilen »
werden opgericht op vierkante gebeeldhouwde voetstukken.
Resten daarvan (zgn : viergodenstenen) werden gevonden
in de Sint Martinuskerken van Berg bij Tongeren en van Heers.
De vier godensteen van Berg bevindt zich in het Curtiusmuseum in
Luik, die van Heers in het Gallo Romeins museum te Tongeren.
bron: Bomen met een Verhaal
by Johan van Geyt

counter